Podložky

Vylepši svoju hudbu

ASSOLUTO Power

Napájací kábel

ASSOLUTO XLR

XLR kábel

ASSOLUTO AES/EBU

AES/EBU kábel

Posledné príspevky

Jay's Audio Lab - Meet My New Cable Line

19.9.2023

Jay's Audio Lab - $80,000 Cable Loom Versus My Cable Line AAI

19.9.2023
spiral

Komplexné riešenie

AAI ponúka kompletnú sadu high-end káblov a zariadení pre analógové aj digitálne komponenty v štyroch sériách. Všetky si vo väčšej či menšej miere zachovávajú jedinečnú charakteristiku, ktorá sa vyznačuje veľmi realistickým priestorovým podaním, veľkou mierou detailov, transparentnosťou bez najmenšej straty muzikálnosti. Ako pravidlo však platí, že čím viac AAI komponentov v audio reťazci máte, tým autentickejší hudobný zážitok dostanete.

Interference suppresion technology

Interference Suppression Technology je jedinečná technológia vyvinutá odborníkmi v AAI na spracovanie a úpravu vodičov a izolantov za účelom modifikácie ich vlastností. Výsledkom IST princípu potlačenia negatívnych javov súvisiacich s elektromagnetizmom a rezonanciami je nebývalá miera autentickosti zvukového obrazu.
spiral
speakers

Zvukové izolátory

AAI vyrába zvukové izolátory pod všetky typy audio komponentov s využitím vlastnej technológie IST na potláčanie rezonancií, ktoré nanovo definujú zvukovú reprodukciu aj tých najlacnejších audio výrobkov. AAI podložky dodávajú reprodukovanej hudbe väčšiu uvoľnenosť a spresňujú a prehlbujú jej priestorové vykreslenie bez ohľadu na to, či ide o digitálny alebo analógový hudobný zdroj.
Hudba je vaša vlastná skúsenosť, vaše myšlienky, vaša múdrosť. Ak tým nežijete, z vášho nástroja to nevyjde.

Charlie Parker

AAI produkty prinášajú..

Muzikálnosť

Všetky audio káble spoločnosti AAI vychádzajú z jednotného prístupu ku zvuku, ktorý má čo najvernejšie prezentovať prirodzený zvuk akustických nástrojov či ľudského hlasu. Ako hudobníkov nás prioritne zaujíma to, čo „umelecký“ zvuk odlišuje od ostatných zvukov, a to je predovšetkým jeho „muzikálny“ charakter. Každý nástroj je jedinečný nielen svojou frekvenciou, ale pod jeho individuálny charakter sa podpisuje aj jeho zafarbenie. Husle od Stradivariho vďaka svojmu jedinečnému zloženiu znejú inak ako husle, ktoré vyrába priemerný husliar z nie dokonale vysušeného či štruktúrovaného dreva, čo vo výsledku zreteľne počuť. Káble od spoločnosti AAI sú ako ladiaci prostriedok vyrábané tak, aby čo najvernejšie podávali farbu akustických nástrojov.

Priestorová vyváženosť

Je jedno, či počúvate komorný džezový kvintet zastúpený bicími, plechovými a drevenými nástrojmi, alebo veľký mahlerovský orchester s osemdesiatkou skvelých interpretov, AAI prináša vyvážené priestorové podanie – pri reprodukcii ustupuje klasické stereo do úzadia a vy prestávate vnímať hrajúce reproduktory. Namiesto toho sa pred vami otvára priam holograficky presná a spojitá priestorová kulisa – koncertné javisko či džezový klub, pri ktorom zreteľne rozlišujete nielen priestor, ale aj rozmiestnenie desiatok nástrojov, ktoré nemenia pozície, nedochádza k častým priestorovým konfúziám, ktoré sú pre viaceré nahrávky príznačné. S káblami AAI sa dostávate do dokonalého euklidovského audio priestoru, ktorý v stereo podaní reinterpretuje pôvodné 3D rozmiestnenie hudobníkov.

Detailnosť

Svet high-endu, aj keď to označenie znie vznešene, vedie neutíchajúcu zákopovú vojnu medzi analytickým a muzikálnym prejavom, medzi analógovým či digitálnym záznamom, pričom frontové línie nie sú jedno-jednoznačné a zákazníci často netušia, do akého víru polemík ich vedia strhnúť názory jednej či druhej strany. Akoby high-end bol natrvalo rozdelený kompromisom niečo za niečo. AAI však búra tieto mýty, keď dokáže priniesť nielen autentický muzikálny zážitok, ale podáva ho bez akejkoľvek straty presnosti a detailu. Zo zvukového záznamu sa nielenže nevytrácajú detaily, ale vďaka káblom od AAI celý záznam dokáže ešte farbistejšie vystihnúť najmenšie zvukové nuansy. Poslucháč tak neprichádza o nijaké hudobne zaujímavé a dôležité informácie. Skôr naopak. A bez ohľadu na analógový či digitálny spôsob čítania hudobných informácií.

Transparentnosť

Častou chybou audio komponentov je akási hyperbola reprodukcie, keď sa príliš veľký dôraz kladie, povedzme, na autoritatívny bas, ktorý pri svojej autoritatívnosti na seba strháva nezaslúžene veľa pozornosti. Nielen, že vie byť egocentricky hlučný, ale rád potláča stredne a vyššie posadené zvukové frekvencie. Výsledkom je netransparentná kulisa, ktorej síce nechýba dynamika a pevné basy, ale ostatná frekvenčná báza prestáva byť dostatočne a vyvážene informatívna, a pritom najväčšia lyrika, epika aj dráma sa predsa odohráva v najširšom, strednom pásme. Aj tu AAI potvrdzuje neopakovateľnosť a najmä úžasný cit pre krištáľovo čisté podanie všetkých frekvencií, keď tympany znejú ako pravé tympany a triangel sa nepredvádza viac, ako ho zachytáva ľudské ucho v koncertnej sále. Navyše, pri komponentoch od AAI sa poslucháčom nikdy nestane, že zvuk dostáva zahmlený, rozrastrovaný, zastretý charakter na spôsob „deka“ efektu.