About Us
Sme spoločníci, ktorých spája záujem nielen o hudbu a umenie, ale aj o vývoj techniky na zdokonaľovanie záznamu a reprodukcie zvuku zároveň, pretože našim profesionálnym zameraním je kombinácia týchto odborov. Hudobné umenie je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, žijeme hudbou nielen ako poslucháči, ale aj ako aktívni hudobníci, hráči na akustické hudobné nástroje. Vďaka tejto neštandardnej kombinácii a bohatým skúsenostiam v týchto oblastiach pristupujeme k vývoju produktov nielen s jasnou predstavou o hudbe, ale aj s novými skúsenosťami a poznatkami, ktoré sme nadobudli počas viac ako desaťročného obdobia využívania nových metód v oblasti materiálového výskumu.
Na základe toho sme vyvinuli unikátnu technológiu, ktorou sme zavŕšili obdobie hľadania nových možností na ceste za zdokonaľovaním nielen reprodukcie, ale aj záznamu zvuku. Technológiu sme nazvali „Interference Suppression Technology (IST)“.
Ide o technológiu na spracovanie a úpravu materiálov, vodičov aj izolantov za účelom modifikácie ich vlastností s cieľom nielen odolávať, ale aj absorbovať a eliminovať negatívne javy najmä v súvislosti s elektromagnetizmom a rezonanciami. Túto jedinečnú technológiu využívame pri výrobe všetkých našich produktov, vrátane antirezonančných podložiek, čo sa vo výsledku prejavuje nenapodobiteľným, výrazne pozitívnym vplyvom na kvalitu reprodukcie akéhokoľvek audio systému či jednotlivých komponentov, a to bez ohľadu na kategóriu a cenu produktov. Nie sú to pritom zmeny na úrovni nuáns, alebo na spôsob „niečo za niečo“, ale zásadné a pozitívne zmeny vo všetkých parametroch zvuku, postrehnuteľné aj menej skúsenými poslucháčmi. Vďaka technológii IST sa otvárajú nové kvalitatívne možnosti nielen reprodukcie, ale aj záznamu zvuku.
Na ceste vývoja našej technológie sme skúšali a porovnávali obrovské množstvo káblov a podložiek, preto si dovolíme povedať, že prinášame na trh jedinečné produkty, ktoré nie sú výsledkom kompromisu, ale naopak, prínosom v „analytickom“ smere, ako sa zvykne označovať, bez akejkoľvek straty na strane muzikálnosti či „farebnej“ saturácie akustických nástrojov.
Skúsenosť s našimi produktami vzbudzuje u mnohých znalcov zvuku množstvo otázok, avšak bližšia špecifikácia je predmetom výrobného tajomstva.
V tomto prípade s istotou platí, že je lepšie raz počuť, ako stokrát čítať.